Junichiro Mataga "Sketches" Trio

 —  —

Tomi Jazz, 239 E 53rd St, New York, NY 10022, Manhattan

Junichiro Mataga (pf), Yoshiki Yamada (ba), Yosuke Nagayama (dr)