Junichiro Mataga Trio (Japan)

 —  —

The Adirondack Cafe, 1-2-9, Jinbo-cho, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo

Junichiro Mataga (pf), Kenji Yoshitake (ba), Hironobu Nozawa (dr)