Sep19

Restaurant Gig

 —  —

Sake Bar Hagi, 245 W 51st St, New York, NY 10019, Manhattan

Junichiro Mataga (key), Yuki Yamamura (ba)